Mijlpaal in verduurzaming bedrijventerreinen Tholen: de batterij voor de E-Hub is geplaatst!

🎉🔋✨ Geweldig nieuws vanuit Tholen! De 2MW batterij voor de Energyhub op de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen is nu met succes geplaatst! Een spannende mijlpaal voor de bedrijventerreinen in Tholen!

Dankzij de vakkundige inzet van de lokale bedrijven Hage Grondverzet, L. Geluk afbouw & montage en Jansen Tholen, is dit ambitieuze project vlot en tot nu toe volgens plan verlopen. Een extra pluim voor Waterschap Scheldestromen voor hun cruciale ondersteuning en het ter beschikking stellen van het terrein en natuurlijk de batterij van Kenter.

Met deze nieuwe installatie zetten we een grote stap voorwaarts in het efficiënt beheren van energiepieken en het verhogen van de netstabiliteit voor onze regio. Dit is een overwinning voor de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen in Tholen en een prachtig voorbeeld van wat we kunnen bereiken met lokale samenwerking en slimme energieoplossingen. 💚💡

Wil je meer weten over hoe jouw bedrijventerrein kan bijdragen aan een duurzamere toekomst? Bezoek onze website op www.onetarget.nl voor meer informatie en de mogelijkheden. Meer weten over het project Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen energiepostief? www.rec-tholen.nl

Slide Title

Slide Sub Title

Slider Description Text, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur laoreet cursus volutpat. Aliquam sit amet ligula et justo tincidunt laoreet non vitae lorem.

Button 1
Button 2

On E Target live bij uitzending RTLZ

rtlz On E Target

30 oktober 2023 – On E Target heeft haar debuut gemaakt op de televisiezender RTLZ, waar het bedrijf de schijnwerpers richtte op de groeiende problemen van netcongestie en de innovatieve oplossingen die zij bieden voor de energietransitie op bedrijventerreinen.

Met de toenemende vraag naar duurzame energiebronnen en elektrificatie van industriële processen, worstelen bedrijventerreinen door heel Nederland met de oplopende netcongestie. Het capaciteitstekort in elektriciteitsnetwerken vertraagt de energietransitie en brengt onder andere de uitbreiding van bedrijven in gevaar.

On E Target heeft in samenwerking met Stedin een geavanceerd batterijsysteem ontwikkeld met slimme sturing om deze problemen aan te pakken. Het systeem kan overtollige energie opslaan wanneer de vraag laag is en vrijgeven wanneer deze piekt, waardoor de belasting op het elektriciteitsnet wordt verminderd. Dit zorgt er niet alleen voor dat het netwerk minder belast wordt, maar ook dat bedrijven weer aan kunnen sluiten op het energienet.

Bekijk hier het fragment op RTLZ, vanaf minuut 2:30!

Omroep Friesland spreekt met On E Target: Duurzame oplossingen tegen netcongestie

De regionale omroep van Friesland heeft in de ochtend van maandag 23 oktober in het radioprogramma Fryslân fan ‘e moarn gesproken met de directeur van On E Target, Peter van Tuijl, over de landelijke netcongestie en de oplossingen die On E Target te bieden heeft.

Zo werd er gesproken over het batterijsysteem met slimme sturing en een ander obstakel dat nu speelt; het overtuigen van ondernemers om mee te doen in het collectieve verhaal van On E Target, waarbij de moeilijkheidsgraad voornamelijk zit in het daadwerkelijk bewust maken van de netcongestie problematiek bij de ondernemers.

Beluister hier het fragment, vanaf minuut 46:00!

On E Target te gast bij NPO Radio 1

Op dinsdag 17 oktober 2023 was de directeur van On E Target, Peter van Tuijl, te gast bij het radioprogramma “Geld of je Leven” op NPO Radio 1. Hij deelde inspirerend nieuws over de aanpak van netcongestie in Nederland, een groeiend probleem dat de energietoevoer op veel plaatsen belemmert. Samen met Stedin, hét vooraanstaand Nederlands netwerkbedrijf, heeft On E Target een innovatieve oplossing bedacht om dit landelijk probleem aan te gaan.

Een geavanceerd batterijsysteem met slimme sturing dat momenteel al wordt geïmplementeerd op bedrijventerreinen in Tholen. Dit innovatieve systeem zal overtollige energie opslaan wanneer er een overschot is en deze energie vrijgeven wanneer er piekvraag is, waardoor congestie op het elektriciteitsnet wordt verminderd.

Dit gezamenlijke initiatief is een veelbelovende stap naar een duurzamere en efficiëntere energie-infrastructuur in Nederland, wat op zijn beurt een positieve impact zal hebben op de economie en het milieu. Van Tuijl benadrukte het belang van samenwerking tussen de publieke en private sector om de energietransitie te versnellen en een groenere toekomst te realiseren.

Bekijk hier de beelden!

NRC kopt: ‘Hoe een Zeeuws bedrijvencollectief als eerste de stroomfile aanpakt’.

De vorderingen op het Zeeuwse bedrijvencollectief Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen dienen als een inspirerend voorbeeld van hoe samenwerking en innovatie kunnen leiden tot duurzame oplossingen voor de toenemende vraag naar elektriciteit in Nederland. Het succes van dit initiatief heeft geleid tot interesse van andere regio’s en bedrijven in het hele land, en benadrukt het belang van het investeren in collectieve oplossingen op bedrijventerreinen.

Ook het NRC Handelsblad heeft op 11 oktober jongstleden de opmerkelijke prestaties de bedrijventerreinen in Tholen belicht in een artikel, dat erin geslaagd is om als eerste een oplossing te vinden voor de groeiende netcongestie. Lees dit volledige artikel hier!  

Ook het Financieel Dagblad erkent problematiek op het stroomnet

Nadat er afgelopen tijd wederom een deel in Nederland bij is gekomen waar ondernemers en instellingen geen nieuwe elektriciteitsaansluiting meer kunnen krijgen omdat het stroomnet dat niet aankan, heeft het Financieel Dagblad het nieuws ook groot in haar krant staan. Het inmiddels alom bekende probleem netcongestie heeft zich al bijna door heel Nederland gevormd.

De krant geeft ook kort aandacht aan de ondertekening van de groepsbalanceringsovereenkomst tussen Stedin en REC Tholen B.V. om netcongestie te voorkomen.

Bedrijventerreinen Tholen een ‘schoolvoorbeeld’ volgens Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten

Minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, prijst de bedrijventerreinen in Tholen als een ‘schoolvoorbeeld’ voor de innovatieve samenwerking in de energietransitie. Hij verwijst daarbij naar de baanbrekende “groepscapaciteitsovereenkomst” tussen Stedin en REC Tholen B.V. hub op Tholen, wat de weg vrijmaakt voor een duurzamere energievoorziening. Deze unieke overeenkomst toont aan hoe Tholen voorop loopt in de transitie naar duurzame energie en benadrukt het belang van dergelijke initiatieven voor een groenere toekomst.

Groepsbalanceringsovereenkomst tussen REC Tholen B.V. en Stedin getekend

Op dinsdag 26 september 2023 is de groepsbalanceringsovereenkomst getekend tussen het REC Tholen b.v. en Stedin. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat het collectief van ondernemers op de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen flexibel gebruik kan gaan maken van de beschikbare capaciteit op het lokale netwerk. Dit zal ertoe leiden dat voor het collectief binnen bepaalde grenzen verzwaringen en extra aansluitingen voor afname en teruglevering mogelijk worden.

Een van de mede aanwezigen van deze ondertekening was de publieke regionale omroep Zeeland. Zij hebben dan ook een korte reportage gemaakt van het unieke moment.