Duurzaam.

Investeren in een betere toekomst.

"Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen."

De partners binnen On E Target nemen hun verantwoordelijkheid en werken aan een duurzame collectieve oplossing voor bedrijventerreinen. Deelnemende bedrijven worden ontlast en geholpen bij de energietransitie van het bedrijventerrein. Door een positieve houding en goede samenwerking met de deelnemende bedrijven ontstaat enthousiasme en de wil om te verduurzamen. Als de kosten voor energie door een goede collectieve samenwerking verlaagd kunnen worden en voor de investeringen in de verduurzaming de cashflow niet aangesproken hoeft te worden, wordt de energietransitie niet alleen een nobel doel!

WERKWIJZE

1

Benadering

De eerste stap naar collectieve verduurzaming.

2

Inventarisatie

Bezoek van een On E Target duurzaamheids adviseur.

3

Haalbaarheid

Een (collectief) verduurzamingsplan op basis van data.

4

Diepte analyse

In deze fase worden exacte eisen en wensen geanalyseerd.

5

Realisatie

Bij voldoende deelnemende bedrijven kan de realisatie starten!