NRC kopt: ‘Hoe een Zeeuws bedrijvencollectief als eerste de stroomfile aanpakt’.

De vorderingen op het Zeeuwse bedrijvencollectief Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen dienen als een inspirerend voorbeeld van hoe samenwerking en innovatie kunnen leiden tot duurzame oplossingen voor de toenemende vraag naar elektriciteit in Nederland. Het succes van dit initiatief heeft geleid tot interesse van andere regio’s en bedrijven in het hele land, en benadrukt het belang van het investeren in collectieve oplossingen op bedrijventerreinen.

Ook het NRC Handelsblad heeft op 11 oktober jongstleden de opmerkelijke prestaties de bedrijventerreinen in Tholen belicht in een artikel, dat erin geslaagd is om als eerste een oplossing te vinden voor de groeiende netcongestie. Lees dit volledige artikel hier!