ONZE WERKWIJZE

Stap 1

Benadering

De eerste stap naar collectieve verduurzaming van een bedrijventerrein is de benadering van de ondernemingen op het bedrijventerrein. In nauw overleg met gemeente, ondernemersvereniging of groep van ondernemers worden ondernemers geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan een energiescan van hun bedrijf.

Stap 2

Inventarisatie

Een On E Target duurzaamheidsadviseur bezoekt de deelnemende bedrijven voor een inventarisatie en maakt een rapport op. De rapportage geeft een duidelijk inzicht in de verduurzamingsmoglijkheden voor het bedrijf en de kosten hiervan.

Stap 3

Haalbaarheid

On E Target beschikt over diepgaande data en expertise met betrekking tot verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. Door de gegevens uit de energiescans met de diverse data te extrapoleren wordt een haalbaarheidsstudie gedaan voor een (collectief) duurzaamheidsplan. In hoofdlijnen worden de (technische) mogelijkheden, kosten, opbrengsten en haalbaarheid onderzocht.

Stap 4

Diepte analyse

In deze fase worden de exacte eisen en wensen van de bedrijven en het bedrijventerrein geanalyseerd. Het resultaat van de diepteanalyse is een definitief duurzaamheidsplan wat een bestek met programma van eisen en een businessplan voor de individuele bedrijven en het bedrijventerrein bevat.

Stap 5

Realisatie

Met de (deelnemende) bedrijven en betrokken partijen wordt het duurzaamheidsplan besproken. Kan de doelstelling Co2 neutraal en energiepositief worden gerealiseerd? Bedrijven overwegen bedrijfseconomische- en juridische aspecten en beslissen of zij deel willen nemen aan de realisatie van het duurzaamheidsplan. Bij voldoende aantal deelnemende bedrijven start de realisatie!!!