Onze partners

Nathan

Nathan heeft ruim 20 jaar ervaring in warmte/koude technieken. Binnen On E Target draagt Nathan bij met oplossingen in duurzame klimaattechniek.

RVO

RVO doet ontwerpend onderzoek naar onder andere de realisatie van regionale energietransitie. Bedrijventerreinen is een speerpunt van het RVO.

SolarPS

SolarPS is een kennisinstituut voor zonne-energie en ondersteunt haar missie met projectmanagement, advies en service.​

4YEF

4YEF is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van het Energie Management Systeem. Met dit systeem het “nieuwe” energiesysteem bestuurd.

Liander

Liander is een bekende netwerkbeheerder en ondersteunt On E Target voor het transport van energie en de technische realisatie van het energienetwerk op bedrijventerreinen.

EATON

Eaton ontwerpt, ontwikkelt en levert (modulaire) batterijsystemen voor bedrijventerreinen.

Visser & Smit Hanab

Visser & Smit Hanab behoort tot de experts in leidingnetwerken. Visser & Smit Hanab ontwikkelt, bouwt en onderhoudt technologisch hoogstaande en duurzame verbindingen, netwerken en installaties voor energie.​

Oost NL

OostNL is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Gelderland en Overijssel en richt zich op de bedrijventerreinen. Energietransitie is een belangrijk item voor OostNL en zij wil daarom haar steentje bijdragen aan On E Target

WM3 Energie

WM3 is gespecialiseerd in verduurzaming van (mkb) bedrijven en bedrijventerreinen. Adviseren is niet genoeg, realiseren is de doelstelling van WM3 Energie.

Capgemini

Capgemini is wereldwijd toonaangevend in consulting- en technologiediensten. In de voorhoede van innovatie, helpt Capgemini zijn klanten om de kansen te benutten die ontstaan in de snel evoluerende wereld van cloud computing, digitalisering en platformen.